เครื่องไสน้ำแข็งไฟฟ้า / Ice Shaver
HOM-IS07
Shock Price 
 • สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
 • มีพิมพ์ทำน้ำแข็งให้ 2 อัน
 • สีขาวสะอาดตา จะใช้น้ำแข็งก้อน หรือน้ำแข็งที่ทำจากพิมพ์ที่ให้ไปกับเครื่องก็ได้
 • กำลังไฟ 55 วัตต์
   
 •  

 • For your favorite drinks and iced desserts
 • Makes ice by placing ice cubes in the two containers
 • Press and hold the button firmly to start the motor unit and release the button to stop
 • Frequency: 50-60 Hz, Voltage : 220 to 240V
 • Power: 55 watts

 

Special Price:
1,099 Baht
List Price:
1,850 Baht
amount