เครื่องอบเบลเยี่ยนวาฟเฟิล / Belgian Waffle Maker
HOM-TSK2103W
  • วาฟเฟิลเบลเยี่ยน รูปทรงสี่เหลี่ยมเนื้อหนานุ่ม
  • ใช้เวลาอบเพียงแค่ 2 นาที สามารถอบได้ 2 ชิ้นใหญ่ต่อครั้ง
  • มีไฟเตือนเมื่อวาฟเฟิลสุกได้ที่แล้ว
  • พิมพ์เคลือบสารกันติดอย่างดี
  • ทำความสะอาดง่าย

  • Make 2 delicious Belgian style waffles within 2 mins.
  • Special non stick coating on cooking plates for quick cleaning
  • Thermostatically controlled for oven browning
  • Heat resistant handling and benchtop protection
  • Easy to clean 

Special Price:
1,750 Baht
List Price:
2,500 Baht
amount