COOKBOOK

เป้าหมายของเราไม่ได้ขายของให้มากที่สุด แต่ให้ซื้อไปแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

เครื่องอบอาหารและผลไม้แห้ง

มั่นใจในความสะอาด ปราศจากฝุ่นและแมลง ตะแกรงกระจายความร้อนทั่วถึง อบได้ทั้งคาวและหวาน