New Year Sale 2017

เรียนทำอาหารฟรีที่วีรสุ

Cooking Classes

วีรสุเปิดโครงการสอนทำอาหารฟรีตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวาน และขนมอบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าที่ได้ซื้อ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ของวีรสุไปแล้ว นำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง

Demonstration