Verasu Cooking Class and ​Facebook Live

Cooking Class LIVE

วีรสุเปิดโครงการสอนทำอาหารฟรีตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานและขนมอบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าที่ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของวีรสุไปแล้ว มีโอกาสนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง