Discover & Inspire

เป้าหมายของเราไม่ได้ขายของให้มากที่สุด แต่ให้ซื้อไปแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

กระทะเคลือบสารกันติด STRATANIUM

ลักษณะพิเศษของการเคลือบแบบ STRATANIUM คือการเคลือบสารกันติดหลายๆ ชั้นที่ประกอบไปด้วยอนุภาคทั้งเล็กและใหญ่เข้าด้วยกันด้วยความร้อน มีผลช่วยให้อาหารไม่ติดกระทะเพิ่มขึ้น 30% อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทานเพิ่มขึ้น 30% และยังทนทานต่อการถลอก ขีดข่วนเพิ่มขึ้น 30% ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ จึงช่วยยืดอายุและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้อยู่นานยิ่งขึ้น และยังปราศจาก PFOA