Discover & Inspire

เป้าหมายของเราไม่ได้ขายของให้มากที่สุด แต่ให้ซื้อไปแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

รู้หรือไม่?

แก้วทนความร้อนสูงที่เรียกว่า Vitroceramic นั้นเกิดจากความบังเอิญของนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งความร้อนของเตาอบผิดจาก 600°C ไปเป็น 900°C ผลที่ได้ก็น่าตกใจยิ่งคือ แก้วนั้นกลับไม่แตก แต่กลับเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนเซรามิก และมีคุณสมบัติพิเศษตามมาคือ ทนความร้อนสูง (มาก) ทนสารเคมี แกร่ง และแตกยากจากการค้นพบนี้ บริษัทจึงได้ร่วมมือกับ NASA ที่นำวัสดุ Vitroceramic ไปใช้เป็นส่วนปลายของยสนอวกาศเพราะสามารถทนความร้อนได้สูงขณะพุ่งออกนอกโลก