• ขวดถนอมอาหารฝาเกลียว

  • รหัสสินค้า: KIL-0025.395V-1

  • แบรนด์: Kilner, England  

  • รับประกัน: ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันสินค้า

  • 99 บาท

  • 217 บาท

  • จำนวน:

รายละเอียด

  • ขวดแก้วขนาด 1 ลิตร
  • หมายเหตุ : บริษัทไม่รับผิดชอบหากสินค้าชำรุดระหว่างการขนส่ง

ข้อมูลจำเพาะ

  • วัสดุ: แก้ว
  • ความจุ: 1 ล.