• ขวดใสพร้อมจุกปิดสีขาว

  • รหัสสินค้า: KIL-0025.701V

  • แบรนด์: Kilner, อังกฤษ  

  • รับประกัน: ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันสินค้า

  • 261 บาท

  • 290 บาท

  • จำนวน: