• ชุดชามแก้วผสมอาหาร 10 ชิ้น

  • รหัสสินค้า: ANC-82665AHG17

  • แบรนด์: Anchor, สหรัฐอเมริกา  

  • รับประกัน: ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันสินค้า

  • 1,394 บาท

  • 2,485 บาท

รายละเอียด

  • ชุดชามแก้วผสมอาหาร 10 ชิ้น
  • เหมาะสมสำหรับการเตรียมการผสมและทุกความต้องการ
  • ในชุดประกอบด้วย: 1 oz, 2 oz, 4 oz, 6 oz, 10 oz, 16 oz, 1 qt, 1.5 qt, 2.5 qt และ 3.5 qt
  • หมายเหตุ : บริษัทไม่รับผิดชอบหากสินค้าชำรุดระหว่างการขนส่ง

ข้อมูลจำเพาะ

  • วัสดุ: แก้ว