• ที่เปิดฝาจีบพร้อมเก็บฝาในตัว

  • รหัสสินค้า: TRU-0578427

  • แบรนด์: Trudeau, แคนาดา  

  • รับประกัน: ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันสินค้า

  • 488 บาท

  • 610 บาท

  • จำนวน:

รายละเอียด

  • ที่เปิดฝาจีบพร้อมเก็บฝาในตัว จุได้ 30 ฝา
  • ขวดทำจากพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะ

  • วัสดุ: พลาสติก